تبلیغات
نورانی - ماه همیشه هست!

امام خمینی،ماه همیشه هست!

 

از همان وقتی که صدای نا آشنایت را از اوج خفقان و سرکوب شنیدیم، دانستیم تو نه تنها غریبه نیستی بلکه از آشنا ترین هایی! خوب معلوم است حرف هایت که از جنس بلور باشند یعنی ما را می فهمی، یعنی درد دین را می فهمی یعنی فکری برای فاضله شدن این مدینه ویرانه کردی! و نه تنها تمام ذهنت را این افکار پر کرده بود بلکه از دست و پاهایت نیز بوی عطشی می آمد که آرام نمی شد الّا به تحقق مولود مبارک"جمهوری اسلامی ایران" و حتی جمهوری اسلامی جهانی که همین افکار ناب و مرتفع تو را ماهی کرد که از هر جای کره خاکی قابل مناظره است ،ماهی که همیشه هست گرچه روز او را کمی به ما دور کند ولی هست!

همیشه هست کسی که ریشه هایش را روح مطمئنه تشکیل می دهد، روح مطمئنه ای که قوامش با عمل صالح و آبیاری اش از ذات احدیت است و این فصل بین ماندن و نماندن و اگر بخواهیم بهتر ترجمه کنیم،این تفسیر جمله"خمینی روح خدا بود در کالبد زمان" است.این داستان ماست که نیمه خرداد،مرقدش می شود وعده گاهمان و تو می شوی حریان او و من قلم شکسته ی وصف او که فقط مصداق عالم عامل و "طهرو افواهکم" پس خداوند خمینی را از ما نگیرد!

 

پ.ن:هم برای نیمه خرداد و هم برای آنان که می خواهند راه آمده را باز گردند!

2-امتحان نگو کنکور بگو!

 


چاپ این صفحه نوشته شده در جمعه 12 خرداد 1391 توسط کمیل کمالی | نظرات ()