تبلیغات
نورانی - شاهکار جدید من!


یه موقع دست هایم به دنبال کار هایی می رود  که اصلا با آن کار ها سنخیتی در من یافت نمی شود.آخرین شاهکارم این است که می خواهم فیلم نامه بنویسم، حالا این که کسی نیست که بگوید تو کجا و فیلم نامه نویسی کجا به کنار ولی هرچند که این ماجرا قصه ای است که سر دراز دارد اما برای من چند مانع بیشتر وجود ندارد که حلشان کنم کار تمام است.تقریبا هر چهار سال یک بار زندگی به سویی ما را می کشاند، خدا بخواهد و این کار روزی ما باشد،چیز بدی نخواهد بود.چشم امیدمان به خدا، بسم الله را گفته ایم!

چاپ این صفحه نوشته شده در دوشنبه 21 فروردین 1391 توسط کمیل کمالی | نظرات ()