تبلیغات
نورانی - نمی دانم2نمی دانم چگونه زیر بار این قضیه می رویم که یک سری گذشتگان این سرزمین وضع کنند که هفت سین بگیرند و ما هم آن را تمام و کمال آن را برگزار می کنیم، اگر هفت سین نماد است که معلوم نیست باشد و چه بسا این هفت سین را خود عامل حیات و ... می دانستند، خوب چه انگیزه ای برای این نماد ها داشتند، مثلا جای این که سیب نشانه تندرستی باشد می گفتند سرکه نماد تندرستی باشد و ما هم هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم!
چهارشنبه سوری هم پایه های خرافاتی داشت، همین طور تحریف شد و به این بازی های وحشتناک رسید، این هم همان زمینه را دارد چون پایه های درستی ندارد! ما نباید هر چیزی که از نیاکانمان به ما رسید را ببوسیم و کنار بگذاریم، اما بد نیست با این همه پیشرفت بدی ها و هرزگی ها را پاک کنیم و خوبی ها را نگه داریم؛ در زمان پیامبر(ص) هم همین بود، زنده به گور کردن محو شد و حج برجسته شد و چه خوب است که ما خوبی های نوروز را برجسته کنیم که این ایام خیلی نقاط مثبت دارد.
پ.ن:شاید برداشت شود که ما دیگر باید با هفت سین خداحافظی کنیم ولی نه این سفره هنوز می تواند جلوه زیبایی و سبب جمع آوری خانواده ها باشد ولی زوائد(نگاه به هفت سین ها برای این که سال را برایمان دگرگون کنند و ...)چه خوب است حذف شود.

چاپ این صفحه نوشته شده در چهارشنبه 9 فروردین 1391 توسط کمیل کمالی | نظرات ()