تبلیغات
نورانی - محرم بعد

سال بعد محرم
قرار شده بود بدون محرم و صفر اسلام بمیرد، قرار شده بود بدون محرم و صفر حسینه ها اول گور جمعی بشوند بعد هم جان بدهندخودشان، قرار شده بود بدون سفر حتی...از ما خبری نباشد! پس کجاست عامل حیات؟
نکند مشکل از خورشیدی است که جلوی ماه زمین زده ایم، که ماه قهر کرده، هرچند با تسامح خورشید هر چه خون داشت داد و  با تشدد هم زمین خورده بود دیگر، اما نفَس که قهر نمی کند!
نفس می رود و می آید
یک بار ماه گرفتگی کردند کمر حسین-ع- شکست، دیگر بس است!
نفس می رود و می آید...

چاپ این صفحه نوشته شده در جمعه 13 دی 1392 توسط کمیل کمالی | نظرات ()