تبلیغات
نورانی - ...پر از بوی سیب شد

1- خون صورت دیگر آب است، که خون دل خورده که زجر کشیده که می تواند موج بزند ولی نزده !
2- وقتی خون روی زمین بریزد بوی خاک بلند می شود قرار شد خون، آب باشد دیگر، اصلا مگر علی اصغر نمی گفت، گیریم آب نیاید، خون که هست...
3- گودال که لبالب شده بود، بوی سیب در هوا پیچید تا حداقل روضه عباس نخوانند وسط روضه ی حسین و قتلگاه و...
پ.ن:این را برای شب عاشورا، برای یکجایی نوشته بودم، که قسمت اینجا شد.

چاپ این صفحه نوشته شده در شنبه 2 آذر 1392 توسط کمیل کمالی | نظرات ()