تبلیغات
نورانی - والمر


نوروز همین امسال بر و بچه های فیروزآباد که برای خادمی به کمیل اومده بودن علاوه بر این که با خودشون صفا آورده بودن یه بزغاله هم آورده بودن که تسر الناظرین-ی بود برای خودش! برای خودش هم اسمی بود و هم اسم داشت، صدایش می کردند والمر! چه شب ها که سوت و کوری کانال با والمر شلوغی شد، و چه روز هایی که خودش شلوغی می کرد و از غیاب ما سوء استفاده...
الغرض این که دل ها والمری شد، زخم خودمان بود نه نمک والمر که می ترسم والمر کانال کمیل هم آسمانی شده باشد و ما مانده باشیم. خوبی گوسفندها، بزها، والمر ها همین است که به بهانه یک عید قربان هوایی می شوند و تمام! مثل آرکیو170 هایی که همین رفقا آورده بودند، همان کفتر های جلدی که با زبان بی زبانی آموزش نظری پرواز می دادند! مثل والمر که به گمانم اگر می رفتم روش، می رفتم هوا، در یک آموزش عملی پرواز! در یک عملیات پروازی با والمر.

چاپ این صفحه نوشته شده در پنجشنبه 25 مهر 1392 توسط کمیل کمالی | نظرات ()