تبلیغات
نورانی - دلتنگ

این که تمام سال می شود یک طرف چند روز شما هم می شود یک طرف از این باب نیست که محرم-تان، مویی باشد که به کل جهان ندهیم! نه بلکه جهانی است که به هیچ یک از تار ها، گیسو ها، طره ها نمی ارزد! آن هایی که باید بفهمند می فهمند که محاسن هم اگر هست باید حنا-زده باشد، هر چند خون حنا نمی شود...
در کل خیلی چیز ها، خیلی چیز ها نمی شود ولی گاهی مجبوری بگویی می شود، مثلا تیر باید آب باشد! و سنگ، مروت. این جا همه چیز فرق می کند، محو زیباییت هم که می شوند، دستانت را می برند، جای دستانشان...
 الـعـجب!

چاپ این صفحه نوشته شده در چهارشنبه 10 مهر 1392 توسط کمیل کمالی | نظرات ()