تبلیغات
نورانی - از چادری ها-حجابمپ.ن:آرامش سیاه می پوشد تو شب بپوش!
مدیر چادری ها امر به باز نشر کردند ما هم اطاعت امر، بالاخره نورانی ما هم چادری شد!


چاپ این صفحه نوشته شده در دوشنبه 8 مهر 1392 توسط کمیل کمالی | نظرات ()