تبلیغات
نورانی - داستان

قصه سفر را کوتاه می کند، شب را بلند. اما داستان ما فقط شب را بلند می کند! تو به صبح احتیاج داری! اگر می شد که اصلا داستان ما را نخوانی که عالی می شد، اگر می شد که داستان ما به دردت بخورد که عالی تر می شد، اگر...
حیف که درخت "اگر" هم مثل "کاش" بی ثمر است... گفتم ثمر یاد باغبانی تان افتادم؛ هنوز مزارع داستان ما بعد از این همه اشک، لم یزرع است؟ چقدر گریه می کنید شما؟جمعه نوشت:امام رضا علیه السلام: اعمال شیعیان هر صبح و شام به ما عرضه می شود. 

چاپ این صفحه نوشته شده در جمعه 22 شهریور 1392 توسط کمیل کمالی | نظرات ()