تبلیغات
نورانی - غیر المغضوب

می بینی؟ این همه آدم در نمازهایشان آرزو می کنند من نباشند. ولی من "من" را "ما" می کنم، "ما" را "نا" می کنم، "نا" را مفعول "اهد" می کنم تا ببینی این همه آدم برایم دعا هم می کنند!
بزرگتر! به خاطر این که حرف مصلین-ات را هم زمین نگذاشته باشی من را غیر خودم کن غیر المغضوب علیهم و لاالضالین؛ یا من سبقت رحمتُه غضبَه...

چاپ این صفحه نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 توسط کمیل کمالی | نظرات ()