تبلیغات
نورانی - مثل همه

نسلی که زندگی خود را با کامپیوتر یا به عبارتی میانبر آغاز کرد فکر کرد همه چیز یک میانبر دارد.....فکر کرد جنگ با سختی، مثل راه انداختن کار های یک اداره بدون کامپیوتر قبیح است و مضحک.
به راه سخت زندگی که افتاد از طرفی حوصله سختی را نداشت و از طرفی نسخه دارویش را ندیده بود کسی بپیچد! تنبلی هم که همیشه راحت ترین راه، شروع کرد به پاک کردن صورت مسأله.می گفت:وقتی جواب غلط دادن به دنیا نمره منفی دارد، رها کن برو سوال بعد
... نه این که آدم بدی شد، نه، بلکه شد یکی مثل همه.

چاپ این صفحه نوشته شده در پنجشنبه 10 مرداد 1392 توسط کمیل کمالی | نظرات ()