تبلیغات
نورانی - دوستیابی، مسئله حجاب

مسأله حجاب شهید مطهری
مسأله حجاب را نه به خاطر اینکه یکی از کتاب های شهید مطهری است باید خواند بلکه ویژگی هایی چون نقد منصفانه، استفاده از کلمات اندیشمندان و صاحب نظران غرب و واهمه نداشتن از طرح و پاسخ به شبهات آنان و پیگیری نظر اسلام به طور مستدل تا جایی که کار به تفسیر می رسد این کتاب را از تمام کتبی که در این زمینه نوشته شده متمایز می کند، این کتاب فقط برای خانم های محجبه نیست که آن را بخوانند و در عقیده خود استوار شوند بلکه علاوه بر این که این گروه حتما باید این کتاب را بخوانند و به خود ببالند که دنباله رو چنین نظریه غالب و محکم هستند، این کتاب مخاطب خود را از خانم های غیر محجبه هم دارد و حرف هایشان را مکرر به صورت نظرات فیلسوفان غرب و ان قلت و... می شنود، طرح می کند و پاسخ عقلانی می دهد بالکل شهید خوب می شنود و دلیل بر این مدعا چاپ کتاب "پاسخ های استاد" است که جوابیه ای است بر شبهات همین کتاب و بالکل شهید مطهری خوب جواب می دهد و به صورت سطحی و حتی عمیق با القاء فکر هیچ چیز را جا نمی گذارد.
مخاطبان این کتاب حتی به خانم ها هم محدود نمی شود و حتی تر؛ افکار و درب هایی را که رو به مردان می گشاید بیشتر از زنان نباشد کمتر نیست!


پ.ن:کسی رمان "بهم میاد؟" رو مطالعه کرده؟ چطور بوده؟
        اصلا مطال...

چاپ این صفحه نوشته شده در شنبه 29 تیر 1392 توسط کمیل کمالی | نظرات ()