تبلیغات
نورانی - قافیه باخته

گفتنی ها را گفته بودم در همین مطلب قبل و قبل از انتخابات حماسی ایران، اما خوب کسی قبول نمی کرد که روحانی خواسته جمهور باشد، شاید این برخواسته از "خودجمهوربینی" باشد شاید هم از چیز های دیگر، کاری ندارم، مهم این است که آوردن نا لایق با برند "اصلح" نتیجه اش جز این نمی تواند باشد علاوه بر این که کارآمدی و پیشرفت را در ذهن مردم با حزب اللهی بودن دو تا کردند و علاوه بر این که یادآور شدند ادامه راه احمدی نژاد را، بذر اختلاف را هم پاشیدند، اختلافی که در بین ارزشی ها با قاعده تکفیر و تندروی پیش می رفت و نه تنها با این کار جامعه را (که از اختلاف خسته شده بودند) به اصولگرایان بد بین کرد بلکه فرصت تنفسی داد به جناح مقابل و با حمله و تخریب و پرخاش و بی بصیرتی، بال و پر خودی ها را ریخت و با بی خیالی به رقیب به او بال و پر داد! چرا؟ همه ریشه گرفته از یک نتیجه غلط که:"در انتخابات 92 رقابت فقط در بین اصولگرایان است" در حالی که گذشت زمان به ما نشان داد که این برداشت سطحی نه تنها رقابت را از ما گرفت که پیروزی را هم از آن رقیب کرد. و اگر فتنه ای که می گفتند این نباشد پس چه باشد؟ یک عده حقیقت را شناختند و بعد افراد را زیر پرچم حق یا باطل بردند و بعضی هم فرد را گرفتند و سر از نا کجا آباد در آوردند! کجا رفت آن توکلی که از آن حرف می زدید و با آن می خواستید پیروز انتخابات هم شوید شما حق را هم بر باطل پیروز می کردید هنر کرده بودید، پیروزی احق پیشکش و این است که باید چهار سال( بخوانید هشت سال)  یک تار موی قالیباف را حتی رضایی را آرزو کنید و بر خود چرا بگویید که چرا خواسته یا نخواسته، بدتر را سر کار آوردید!
راه جدا می شود، که باید جدا شود و این قاعده بعد از فتنه است بعد از "لتغربلن غربلة" یکی بالا می ماند و یکی پایین می رود، البته کسی نگوید که جمع زدن بلد نیستید و حتی اگر رای تمامی کاندیدا ها را جمع بزنید رای روحانی نمی شود، که اگر این همه وقت برای جواب دادن به یک کاندیدای چهار میلیونی نمی گذاشتیم و همه بیدار، بیداری را در جامعه ترویج می کردیم و دشمن مشترکمان را می شناختیم و برای روحانی ها محلی از اعراب قایل می شدیم، هشتاد و هشت دیگری رقم می خورد و آن کس که با شال سبز رفته بود با ردای بنفش بر نمی گشت!
این که روحانی داشت رای می آورد، دعا برای دور دوم لازم نبود، زیرا اگر به دور دوم هم می کشید بعضی اینقدر وظیفه تخریب خود را خوب انجام داده بودند و قالیباف را بی دین نشان داده بودند که ملت دیندار ما یک روحانی درس دین خوانده را ترجیح می داد بر یک سکولار تکنوکرات(به قول خودشان)و ما حتی این قافیه را هم باخته بودیم، و غرق در خوارج گری اینقدر صلوات برای "جلیلی" فرستادند که فضا "روحانی" شد!

چاپ این صفحه نوشته شده در شنبه 25 خرداد 1392 توسط کمیل کمالی | نظرات ()