تبلیغات
نورانی - ورژن پیشرفته این برنامه، هشت سال نصب بود!

جلیلی و احمدی نژاد
اردوگاه انتخاباتی نیروهای متعهد انقلابی این روزها سر شلوغی دارد وبا رونمایی از کاندیداهای خوش آب و رنگ، دست نیروهای انقلاب را برای انتخاب باز گذاشته است. اما داستان دایه های مهربان تر از مادر انقلاب، این روزها هم راوی دارد.یادش بخیر هشت سال پیش نسیمی در این کشور شروع به وزیدن کرد که دل همه دلسوزان ورنجکشیدگان انقلاب به روزهای فردا خوش شد.رائحه امید وشور به عدالت در دل مردم محروم ایران اسلامی شروع به جوانه زدن وروییدن کرد.شعارهای انقلاب تازه شد واین نوید یک حکومت مردمی وعدالت محور بود.داستان به این شیرینی هم نبود.اختلاسها وفراموشی وعده ها،پیاده شدن یاران دولت از قطار خدمت رسانی،ودر آخر شروع داستان حلقه انحرافی پرده جدیدی بود که فاز جدیدی از این دولت را رونمایی کرد. کار تا جایی پیش رفت که مردم هرچه این روزها می شنوند،ذم وبد گویی از دولت قدیسی است که روزی بزرگان اخلاقی برای رأی آوردنش نذر روزه واشک به درگاه ائمه می کردند.مردم خیلی زود به فرش افتادن مردی را که این گروه به عرش رسانده بودنش را توسط خود آن گروه دیدند.حال مردم مواجه اند با همان گروه وبا همان وعده ها وشعارها....مردم باید چگونه به حرفهای معتمدینی اعتماد کنند که این روزها خود دارند به انتخاب اشتباهشان اعتراف می کنند.مردم حق دارند که به گزینه جدیدی به غیر از آنچه دایه های مهربان تازه از راه رسیده انقلاب ،می گویند فکر کنند.
مردم هشت سال با برنامه پیشنهادی شما البته پیشرفته تر از آنچه که امروز می گویید زندگی کردند ؛وثمره اش قدهای خمیده و صورتهای پژمرده ی است که این روزها آرزوی مردی را دارند که به جای شعار وسخنرانی وطلبکاری از قانون وملت وجنگ ومخاصمه وماجراجویی با کشورها،به حقوق اولیه مردم رسیدگی کند.بگذارید مردم، انقلاب را به تفسیر واقعی ببینند نه به تفسیر شما.!این مردم هشت سال به راه شما رفتند وثمره اش را دیدند.مردم می خواهند به کسی رأی بدهند که خود، قصد آمدن داشته وسالها فکر وبرنامه در پی هدفش پی ریزی کرده  باشد نه اینکه یک روزه وبا فشار گروهی منفعت طلب که هیچ اعتقادی به مردم ندارند وارد میدان شده باشد.مردم حق دارند که بدانند چرا فقط به خاطر ظاهری صلاح ،مردی می شود صاحب گفتمان انقلاب.؟مردم حق دارند که از کارنامه نداشته مردی بپرسند که یک روزه می شود علمدار پرچم عدل وعدالت...مردم حق دارند بپرسند چگونه؟


پ.ن:1-فهمیده ایم درد را نه ارتجاع به زمان خاتمی حل می کند نه به زمان احمدی نژاد بلکه فرهنگی حل کننده آن است که هشت سال روز های بهشتی را برای ما آورد، فرهنگ جهادی که علاوه بر گفتمان اصیلش، عملیات هم داشت، پاتک هم داشت، جنگیدن هم داشت؛ نه فقط سخنگویی و دیدبانی اش را به میراث ببریم.

چاپ این صفحه نوشته شده در سه شنبه 21 خرداد 1392 توسط کمیل کمالی | نظرات ()