تبلیغات
نورانی - لقمه و دهان

گفت:هر کی رو می بینی احساس وظیفه کرده و اومده برای انتخابات!
گفتم:برای بعضی ها هم احساس وظیفه کردن و کار به تکلیف و اینجور چیز ها رسیده.
گفت:کار به همه چیز کشیده، کار به جاهای باریک نکشه!
گفتم:منظورت چیه؟
گفت:اینکه بیان و ببینن لقمه بزرگ تر از دهان برداشتند و گیر بکنن تو گل،یه وقت ببینن خربزه رو خودشون خوردن رو مردم باید پای لرزش بشینن.
گفتم:آیت الله بروجردی رفته بود گرمابه، برای آقا دلاک آوردن و شروع کرد به کار؛ آقا که دید این طرف کیسه کشی بلد نیست و همیچین دستاش هم جون نداره به دور و بری ها گفت: این کیه آوردید، اطرافیان هم گفتند:آقا ایشون نماز شب اش ترک نمی شه، مردم به قرآن خوندن می شناسنش و از این حرف ها؛ آقا هم فرمودند ما کیسه کش می خواستیم، با نماز شبشان که دردی رو از ما دوا نمی کنند.

چاپ این صفحه نوشته شده در جمعه 20 اردیبهشت 1392 توسط کمیل کمالی | نظرات ()