تبلیغات
نورانی - گلیم زیر پا

قضیه هولوکاست قضیه ای است مجهول الهویه چرا نباید از آن سوال کرد، تحقیق کرد و حتی چرا نباید انکار کرد؟ و چرا با بهانه غصب فلسطین این گونه برخورد می شود؟
افرادی که با این قضیه برخورد می کنند یا به این واقعه یقین دارند که لا محل من الاعراب یا بازنگری آن را می طلبند که خود این تجدیدنظرطلبان به طور متفاوت با این قضیه برخورد می کنند. و از طرفی یقینا می دانیم که برخوردی که سبب بازخورد های مخرب باشد به صلاح نیست آن هم برای کشوری که ادعاهای بزرگی دارد ولی با این حال تنها یک کشور است، البته اگر یک موقع بحث سر اصول باشد مشخص است هیچ کس از اصولی که به آن پایبند است کوتاه نمی آید اما واقعا هولوکاست و پافشاری بر این قضیه چه سودی برای ما داشت جز این که مخاطب ما را از صهیونیست  یهودی بدل کرد؛ در حالی که استراژی اسلام در وقتی که در اقلیت قرار می گیرد هیچ وقت بر علیه کردن اکثریت نیست و نوعی سازش با ظرافت را دنبال می کند، مستحضرید صلح هایی که پس از هجرت به مدینه با قبایلی اعم از یهود و غیر یهود صورت گرفت برای همین قدرت گرفتن نهال نو پایه اسلام بود تا وقتی که اقلیت به اکثریت منطقه در آمد، خوب آن وقت دیگر صلح نامه معنا ندارد.حتی برخورد تشیع با عامه هم همین گونه است، ما هر اعتقادی که در دایره مذهب خودمان داشته باشیم، جار زدن آن را به جبهه مقابل که عملا کشیدن گلیم زیر پای خودمان است قبیح می دانیم.

چاپ این صفحه نوشته شده در پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392 توسط کمیل کمالی | نظرات ()