تبلیغات
نورانی - خیانت

حجت الله فی ارضه
تا به حال کدورت های میانمان را می زدم به پای حماقت، اما حالا فهمیدم حماقت هم مرزی دارد و نفهمیدن ها هم حدی.
و اینجا یعنی فاصله من تا تو را خیانت ها پر کرده بود.

چاپ این صفحه نوشته شده در شنبه 22 مهر 1391 توسط کمیل کمالی | نظرات ()