تبلیغات
نورانی - اسمایلی بدترین تابستان من

اردویی که رفته بودیم اطلاعیه زدند و کلی تبلیغ که طرح "بهترین تابستان من" را راه انداخته اند، مطلب بفرستید.
دلشان خوش بود؛ ما از این طرف داشتیم غصه این را می خوردیم که چرا افسار را به نا اهل داده ایم و آن ها در فاز "بهترین تابستان..." واقعا هم غصه داشت، یک الف هایی هستند که اگر گفتی باید به یاء ختم کنی و اگر همان الف را نگویی خیلی بهتر است.
...صبح تا شب، اطاعت امر کنی به امرِ  "تشکر"؛ که با دلایل تار عنکبوتی به اثبات رسیده بود.؛بس است دیگر چیزی می گویم و دعوا می شود، حوصله اش نیست!
پ.ن:1-یکی به این سؤال بی جواب، جواب بده که چرا زلزله آذربایجان داره تو بایکوت خبری صداوسیما غرق می شه؟
2-پلاس هم به سلامتی تازه کشف شد، البته خیلی وقته کشف شده بود ولی الان کـــشـــف شد! خواب و خوراک رو گرفته و ادبیات نوشتاری هم داره می گیره چیزی نمونده بود پای این مطلب اسمایلی بدترین تابستان من رو بذارم!

چاپ این صفحه نوشته شده در سه شنبه 24 مرداد 1391 توسط کمیل کمالی | نظرات ()