تبلیغات
نورانی - در حاشیه مراسم تنفیذ، صحبت های طنزآمیز قالیباف و جلیلی

طنز جلیلی و اشتون