تبلیغات
نورانی - پرونده فیلم دهلیز

هو المصور
دهلیز تنها درگیری با موضوع قصاص و رهایی از آن نیست، دهلیز خانواده ای را به تصویر می کشد که در عین خوب بودن اسیر بد خلقی ها و نا هنجاری های پیرامونش می شود، اسیر می شود و الا بهزاد قاتل پیشه نیست حتی مثل شخصیت"هیس" مشکل روانی هم ندارد. درست است که ما صحنه ی قتل که بر سر پارک ماشین رخ داده را ندیدیم، اما منش بهزاد نشان می دهد حتی اهل شلوغ بازی های ساده هم نیست و  سابقه خوبش در پنج سال زندان نیز همین را تایید می کند، اما در زندان هم کسی هست که ابتدا دعوا را شروع کند، همانطور که در دعوای پنج سال پیش هم مقتول شروع می کند، خانواده اسماعیلی اسیر نبخشیدن هاست حتی جایی که پسرش بعد از شکستن شیشه همسایه راستش را می گوید و پدرش هم او را برای معذرت خواهی پیش همسایه می برد، با کمال تعجب همسایه نمی بخشد در را می بندد آن هم به قول بازیگر خردسال با فحش. اما این بازیگر، محمدرضا شیرخانلو واقعا خوب هنر نمایی می کند، کسی که داستان با او شروع می شود و با او هم پایان پیدا می کند، پایان باز فیلم مثل دیگر پایان ها غیر قابل پیش بینی نیست!
امتیاز ما به فیلم: